top of page

צילומי הריון ומשפחה

בצילומי משפחה וילדים נדרשת רגישות וגמישות. אני מאמינה שצילום טוב של משפחה הוא כזה שלוכד רגעים טבעיים ואותנטיים. במהלך המפגש, אני עוזרת ליצור סיטואציות שאינן מבויימות וברגישות תופסת רגעים מרגשים. חשוב לי שהחוויה של המשפחה תהיה נעימה וקלילה וממש תחווה כזמן איכות משפחתי בנוסף למזכרת מרגשת. הילדים משחקים בטבע בחופשיות ואינם מתבקשים לעמוד ולחייך למצלמה. זאת הדרך שלי להעניק לכם צילומים שלאורך שנים יהיו מזוהים עם המשפחה שלכם, יחממו את הלב ויעלו חיוך על פניכם. 

bottom of page