top of page

צילום בתים

כשאני מגיעה לחלל שאני עומדת לצלם, חשוב לי להרגיש את המקום. מה האווירה שיש בו, מה התחושות שעולות בי, מהם הדברים שמייחדים את החלל והפרטים הקטנים שהופכים אותו למה שהוא. את כל אלו אני מנסה להעביר דרך עין העדשה  

bottom of page